top of page

Miksi kaikki asiantuntijamme käyvät työnohjauksessa?


Työnohjauksessa kehitetään ja vahvistetaan osaamista

Meille on tärkeää, että kaikki asiantuntijamme huolehtivat siitä, että he käyvät säännöllisesti työnohjauksessa ja jatkokouluttautuvat vuosittain.


Säännöllinen työnohjaus tukee työskentelyä vaativassa asiantuntijatyössä monella tavalla ja siksi siitä hyötyvät sekä asiantuntija, että hänen asiakkaansa.

Tässä kolme syytä, miksi työnohjaus on alallamme erittäin tärkeää.


1. Työnohjauksessa kehitetään ja vahvistetaan omaa ammatillista osaamista. Kokeneen työnohjaajan kanssa on mahdollista opetella uusia työmenetelmiä ja kehittää teoreettista osaamista, jotta ammattitaito pysyy ajan tasolla. Asiakkaalle tämä välittyy laadukkaana työnä, joka pohjautuu vahvaan ja ajankohtaiseen tietoon.


2. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaan ammatilliseen identiteettiin ja ammattietiikkaan liittyviä kysymyksiä. Kun nämä asiat ovat työntekijälle selkeitä, hänen on mahdollista auttaa asiakastaan mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti sekä itsenäisessä työssä, että moniammatillisesti.


3. Työnohjaus tukee asiantuntijan työssä jaksamista ja parantaa työilmapiiriä. Meille on tärkeää, että vastaanotollamme on kaikkien hyvä olla!


Monet asiantuntijamme tarjoavat työnohjausta eri alojen ammattilaisille, sekä yksilötyönohjauksena, että ryhmätyönohjauksen muodossa. Usein työnantaja kustantaa työntekijän työnohjauksen osana työsuhdetta, mutta työnohjaukseen voi hakeutua myös oma-aloitteisesti, kun toivoo esimerkiksi uusia näkökulmia oman työuran suunnitteluun tai tukea työssä jaksamiseen.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page