top of page

Mitä lapsen psykoterapiassa tapahtuu?Lasten ja nuorten psykoterapiassa tavoite on auttaa lasta tai nuorta löytämään aiempaa toimivampia tapoja kohdata arjen tilanteita ja tunteita, jotta lapsen tai nuoren kehitys jälleen voisi edetä mielekkäällä tavalla.


Lapsen tai nuoren vaikea käytös on aina pyrkimys päästä eroon pahasta olosta.


Psykoterapian tavoite on helpottaa tilannetta lisäämällä ymmärrystä tästä ja luomalla uudenlaisia kokemuksia ymmärretyksi tulemisesta.


Psykoterapiassa lapsi tai nuori käyttää omia tapojaan ilmaistakseen itseään. Joskus saattaa törmätä ajatukseen, että aloittaakseen psykoterapian pitäisi jo olla taitava ilmaisemaan itseään sanoin, mutta tilanne on oikeastaan päinvastainen. Psykoterapia tarjoaa hyvän mahdollisuuden vähitellen oppia ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan, myös sanallisesti.


Lasten psykoterapiassa korostuu leikki vuorovaikutuksen välineenä. Tapaamisilla voidaan myös esimerkiksi askarrella, piirtää tai laulaa; keskustelu tapahtuu usein tekemisen ohessa.


Säännölliset ja riittävän usein toistuvat tapaamiset tuovat ennakoitavuutta ja turvallisuutta hoitoon. Tämä mahdollistaa erilaisten tunteiden ja kokemusten tutkimisen mahdollisimman vapaasti. Lapsen, ja usein myös nuoren, hoitoprosessiin kuuluu vanhempien omat ohjauskäynnit. Näillä käynneillä keskustellaan yleensä lapsen arjesta vanhempien näkökulmasta sekä hoitoprosessin herättämistä ajatuksista. Vanhempien ajatukset ja havainnot ovat arvokas osa hoitoprosessia.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page