top of page

Psykologin tutkimus auttaa ymmärtämään lapsen haasteitaUseilla lapsilla on kehityksensä aikana ohimeneviä haasteita esimerkiksi oppimisessa, tunteiden säätelyssä tai keskittymisessä, jotka sopivalla kodin ja päiväkodin tai koulun tuella helpottavat. Jossain määrin haasteet kuuluvat myös lapsen ja nuoren tavalliseen kehitykseen.


Milloin psykologin tutkimus kannattaa?


Mikäli lapsella kuitenkin esiintyy arjessa tuesta huolimatta jatkuvaa, arkea hankaloittavaa ja kuormittavaa vaikeutta esimerkiksi tietyissä oppiaineissa, keskittymisessä, tunnesäätelyssä, kaveritaidoissa, keskittymisessä tai toiminnanohjauksessa, on hyvä lähteä pohtimaan ja selvittämään, mistä näissä haasteissa voi olla kyse.


Kun haasteet kuormittavat lapsen arkea, voi psykologin tutkimuksesta olla apua myös tarvittavien tukitoimien sekä mahdollisen jatkotutkimustarpeen arvioimiseksi. Psykologin tutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi lapsen oppimisen valmiuksia, keskittymistä eri ympäristöissä, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, käyttäytymistä, mielialaa ja ahdistuneisuutta.


Yleensä jo ymmärrys lapsen tai nuoren haasteista auttaa lähiympäristöä löytämään lasta tukevia toimintatapoja.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page