top of page

Barndomstrauma och hjärnan

Uppdaterat: 25 mars

Trauma betyder att man upplevt något som varit så skrämmande eller hemskt att det inte har gått att hantera. Barn som växer upp med skrämmande händelser eller i skrämmande miljöer, eller som råkar ut för något väldigt ledsamt, anpassar sig för att kunna fungera under de omständigheterna. Barnet kanske blir extra uppmärksam på folks humör för att kunna förutsäga raseriutbrott eller lyssnar efter minsta lilla ljud som kunde tolkas som ett bombplan.


Det här betyder att barnet kan ha väldigt svårt att fungera med vanliga, tillräckligt trygga människor och i vanliga, tillräckligt trygga miljöer. Barnet kanske lätt tolkar kompisarnas lek som hot eller har svårt att koncentrera sig i klassrummet eftersom någon går i korridoren utanför. Det blir ofta missförstånd då man tänker att barnet reagerar fel eller trotsar, trots att det egentligen är frågan om att barnet fungerar så som det tidigare behövt göra för att överleva, psykiskt eller fysiskt. För att barnet ska kunna forma nya handlingsmönster och skapa trygga sociala relationer behövs tid, förståelse och stöd.


I den här filmen beskrivs hur den här processen kan gå till. Filmen är producerad av UK Trauma Council och översatt till svenska av Rädda Barnen i Sverige.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page