top of page

Mellanområdet - vi blir oss själva genom varandra

Den engelska barnläkaren och psykoanalytikern Donald Winnicott (1896–1971) utvecklade begreppet mellanområdet, potential space, för att beskriva en plats där våra inre känslor, fantasier och tankar möter yttervärldens verklighet.


I den här videon berättar David Clinton om hur Winnicott använder begreppet mellanområdet för att beskriva hur barnet får hjälp att hitta sig själv, sina känslor och tankar, med hjälp av växelverkan och lek.


Det är också i mellanområdet som vi arbetar i psykoterapi. Det här är den första delen av tre i serien; i den andra delen beskriver Clinton hur mellanområdet syns i våra liv och i den tredje hur mellanområdet används i psykoterapi.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page