top of page

Vad är idrottspsykologi?


Ryttare tackar hästen

Inom idrottspsykologin arbetar man med att hjälpa idrottare att kunna prestera så bra som möjligt då det gäller och må bra psykiskt både under träning och tävling. Om man till exempel blir väldigt nervös eller har svårt att koncentrera sig i tävlingssituationen kan det påverka prestationen negativt. En del idrottare lider av så stark prestationsångest att det gör det svårt att prestera på sin egen nivå. Då kan man ha nytta av att träffa en psykolog som är specialiserad på dessa frågor, för att tillsammans kartlägga situationen och hitta nya lösningar på problemen.


Hos psykologen kan man också arbeta med frågor som rör motivation och målsättningar, till exempel om man har svårt att hitta fokus eller orka med träningen. Många idrottare väljer också att träffa psykolog om man blir skadad eller när man avslutar karriären, eftersom de här skedena ofta väcker många frågor om psykiskt välmående och den egna identiteten utanför idrotten. Fysiska skador ökar risken för att man även psykiskt börjar må dåligt, men vi vet också att en del psykologiska faktorer, som till exempel stark ångest, ökar risken för idrottsskador.


Tränare och andra som arbetar med idrottare kan has stor nytta av idrottspsykologi, till exempel i form av handledning och fortbildning. Personer som arbetar med att uppträda framför publik, som till exempel musiker och skådespelare, kan också dra nytta av idrottspsykologiska metoder, liksom om man förbereder sig för en viktig prestation, som till exempel inträdesförhör.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page