top of page

Vad innebär det att barn går i psykoterapi?


leluyksisarvinen matolla

Målet med psykoterapeutisk vård för barn och ungdomar är att hitta nya, mer fungerande sätt att möta olika situationer och upplevelser i vardagen, för att utvecklingen igen ska kunna framskrida på ett positivt, åldersadekvat sätt. Barn och ungdomar utvecklar olika symptom som sätt att försöka hantera att de av någon orsak mår dåligt. I psykoterapin arbetar man med att tillsammans skapa förståelse för situationen – man får i terapin uppleva att man kan bli förstådd.


Barn och unga arbetar på olika sätt i psykoterapi. Ibland stöter man på tanken att man behöver vara bra på att uttrycka sig språkligt för att kunna dra nytta av psykoterapi, men det är snarare tvärtom. I psykoterapi kan man an efter hitta sätt att uttrycka sina känslor och tankar, så småningom även i ord. Att leka tillsammans är ofta en stor del av terapin med barn. Man kan också till exempel rita, pyssla eller sjunga; oftast pratar man vid sidan om det andra som man sysslar med.


För att vården ska kännas trygg och förutsägbar är det viktigt att man har kommit överens om regelbundna och tillräckligt frekventa besök. Det gör att man i lugn och ro kan undersöka olika känslor och upplevelser. Då ban och unga går i psykoterapi har också föräldrarna egna handledningsbesök. Under dessa besök pratar man ofta om sådant som föräldrarna har märkt i barnets vardag och frågor som terapiprocessen väckt. Föräldrabesöken är en mycket värdefull del av vårdprocessen.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page