top of page

Visste du att socialt arbete finns också på den privata sektorn?


Sari Lilius och Heidi Mielonen, Maripam
Sari Lilius och Heidi Mielonen. Photo Jenny Nyman

Ofta tror man att socialt arbete görs enbart av tjänsteinnehavare. Givetvis är detta ofta fallet, men socialt arbete kan man få också inom tredje sektorn och av privata aktörer.


Vid behov kan du boka tid hos en behörig socialarbetare för att diskutera din eller din familjs situation. I vissa fall, exempelvis då en skilsmässa är aktuell, kan hela familjen ha nytta av att prata om situationen med någon utomstående.


Vid en kris, eller en i ny familjesituation, kan det vara bra att gå igenom olika alternativ tillsammans med en socialarbetare. Socialarbetaren försöker beakta alla personers perspektiv, vilket ofta är nyttigt speciellt med tanke på barnen. Det kan vara bra att stanna upp och tänka ett tag.


Socialarbetaren tar inte ställning till vem som ”har rätt”, utan försöker tänka neutralt, speciellt på barnens bästa. Socialarbetaren vet hur samhället fungerar och vilken lagstiftning som gäller. Detta kan man ha nytta av då familjen står inför en ny situation och har mycket att komma överens om, som vårdnaden om barnen, boende och försörjning.


Målet är alltid att barnen skall må så bra som möjligt. Dessutom har föräldrarna nytta av att prata med en socialarbetare som har som mål att barnen skall kunna ha en relation till båda föräldrarna. Efter en diskussion känns allt det svåra ofta lite lättare. Föräldrarna får också hjälp med att fundera över vad som är viktigast och i vilken ordning uppgifterna kan prioriteras, så att energin räcker till allt som behövs i vardagen.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page