top of page

Tjänster

Hälsovårdstjänster

Hos oss jobbar specialister på olika områden inom hälsovården, som till exempel psykolog, talterapeut eller fysioterapeut. Vi är specialiserade på frågor som gäller barn och ungdomar samt familjer och föräldraskap. Vi erbjuder också psykoterapeutisk vård, såväl individualpsykoterapi som familjepsykoterapi och psykoterapi i grupp.

Terveydenhuollon palvelut

Socialvårdstjänster

Målet med våra socialvårdstjänster är att stöda dig och din familj i vardagen. Vi erbjuder mångsidiga stödtjänster, som kan vara till hjälp i olika utmanande livssituationer. Vi erbjuder också tjänster för personal som arbetar med barn och familjer inom kommunerna och välfärdsområdena, till exempel i form av konsultation, handledning och arbetsparstjänster. Vårt mål är att erbjuda nya möjligheter till mångprofessionell hjälp, i rätt form och vid rätt tidpunkt, så att den bäst stöder familjens vardag.

Sosiaalihuollon palvelut

Mångprofessionella tjänster

Eftersom vårt mål är att erbjuda mångprofessionella tjänster består vårt team av specialister inom såväl socialtjänster som hälsovård. Tillsammans kan vi få en bättre och bredare bild av situationen och planera stöd som beaktar familjens behov som helhet. Om ett barn exempelvis har svårigheter med den språkliga utvecklingen behövs ofta hjälp av både psykolog och talterapeut för att planera stöd och habilitering. Om man till exempel funderar på skilsmässa kan det vara bra att reda ut sina tankar kring föräldraskap och vårdnadsfrågor tillsammans med socialarbetare och familjeterapeut. Speciellt då det gäller babyer och småbarn är mångprofessionellt arbete viktigt för att man bäst ska kunna stöda barnets utveckling.

Monialaiset palvelut

Babyarbete

Graviditeten och babyns första tid är ofta en lycklig men samtidigt krävande tid för familjen. Det är en glädje att se babyn växa och utvecklas, men ibland kan också negativa känslor, som rädsla och oro, uppstå. Babyn kan vara gråtig och svår att trösta eller ha svårigheter med att sova och äta. Egna svårigheter hos föräldern, som nedstämdhet eller utmattning, kan också belasta vardagen med babyn. Vårt babyteam finns till för att hjälpa din baby och din familj om du funderar på din babys utveckling, ditt eget mående eller er gemensamma vardag.

Vauvatyö
bottom of page