top of page

Mitä psykologin tutkimuksessa tapahtuu?


Psykologin tutkimuksessa kartoitetaan tilanne ja tarvittavia tukitoimia

Psykologin tutkimuksessa voidaan kartoittaa esimerkiksi lapsen tai nuoren oppimisen taitoja, käyttäytymistä, keskittymistä, tunne-elämää tai sosiaalisia taitoja.


Psykologin tutkimuksessa vastataan asetettuun kysymyksenasetteluun, tehdään johtopäätöksiä ja annetaan suosituksia esimerkiksi tukitoimista ja jatkotutkimustarpeista. Tutkimus perustuu muun muassa taustatietoihin, haastatteluun, havainnointiin ja erilaisista testi- ja arviointimenetelmistä saatuun tietoon. Lapsen tilannetta kartoitetaan yleensä myös kotona ja päiväkodissa tai koulussa täytettävillä kyselylomakkeilla.

 

Käytännössä tutkimuskäynneillä lapsen kanssa tehdään yleensä erilaisia tehtäviä, useimmiten 2 – 4 käynnillä.


Osa tehtävistä on kielellisiä, joilla kartoitetaan esimerkiksi lapsen sanavarastoa. Osassa tehtävistä katsellaan kuvia tai rakennellaan palikoilla. Käynneillä voidaan myös piirtää, leikkiä ja pelata.


Meillä yksi tutkimuskäynti kestää 45 minuuttia ja tarvittaessa vanhempi voi olla mukana tutkimuskäynnillä. Käynnin aikana saa liikkua, pitää tauon ja tehtäviä voi tehdä esimerkiksi seisten.


Vanhemmat saavat tutkimuksesta aina palautteen ja kirjallisen lausunnon. Lausuntoa voidaan hyödyntää myös päiväkodin ja koulun tukitoimien suunnittelemisessa.  

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page