top of page

Vaikea erotilanne?

Ero on lähes aina perheelle kriisi. Koko perheen pitää sopeutua uuteen tilanteeseen, ja sovittavia asioita on paljon. Tunteet ovat pinnassa, ja voi olla vaikea nähdä asioita selkeästi. Huoli omasta ja lasten jaksamisesta voi tuntua musertavalta.


Vaikea erotilanne vaikeuttaa sopimista


Joskus vanhemmilla on vaikeuksia saada sovittua lasten asioita keskenään, kuten tapaamisia sekä huoltajuuteen ja elatukseen liittyviä kysymyksiä. Vanhemmilla on paljon kannettavaa, eivätkä voimavarat aina riitä kaikkeen. Voi olla vaikeaa nähdä lasten asiat ja etu omien tunteiden ollessa vielä pinnalla.


Lapsilla on oikeus molempiin vanhempiin


Ajan myötä asioista on usein helpompi sopia, ja on helpompi nähdä asiat sekä toisen vanhemman että lasten kannalta. Eron ollessa vielä tuore, ja joskus myös tulehtuneen tilanteen pitkittyessä, vanhemmat saattavat tarvita apua. Perheasiain sovittelu on menetelmä, joka on kehitetty tällaisia tilanteita varten.Maripam perheasiain sovittelu vaikea erotilanne


Perheasiain sovittelu auttaa kartoittamaan toiveet ja tavoitteet


Perheasiain sovittelussa kaksi koulutettua sosiaalialan ammattilaista tapaavat vanhempia ja sopivat sovittelun pelisäännöistä. Menettelyssä huomioidaan kummankin vanhemman toiveet ja tavoitteet liittyen perheen ja lasten asioihin. Perheasiain sovittelijat eivät päätä perheen asioista, mutta auttavat vanhempia pääsemään sopimukseen. Viralliset sopimukset vahvistetaan viranomaisen, eli lastenvalvojan, luona, sovittelijat eivät ota kantaa niihin.


Koulutettuja perheasian sovittelijoita työskentelee lapsiperheiden palveluissa, kuten perheoikeudellisissa yksiköissä, sosiaalityössä ja perheneuvoloissa, sekä myös järjestöissä ja yksityisesti.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page